Používáme cookies
Abychom ti mohli ukázat nabídku práce v Německu na míru, potřebujeme tvůj souhlas s používáním cookies. Vše o tom, jak chráníme tvé údaje, najdeš zde.

Smluvní podmínky

ProhlášeníProvozovatel těchto internetových stránek www.pracecp.cz tímto vydává podmínky pro jejich užívání (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

Způsob užívání www.pracecp.cz

Přístup na uvedené stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Jedná se zejména o část, jejíž obsahem je reklamační řízení. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace – přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.Shromažďování dat pro vyhodnocování se provádí na serveru www.google.com a výsledné sestavy jsou k dispozici Provozovateli.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Dále je zakázáno bez souhlasu Provozovatele kopírovat jakýkoliv obsah ze stránek www.pracecp.cz a ten uveřejňovat na jiném či obdobném místě ani přes to, že došlo byť k podstatné změně kopírovaného obsahu a to  v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.pracecp.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.pracecp.cz, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou pro třetí strany subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek formou odkazů, tzn. www.pracecp.cz.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných Provozovatelem nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Podmínky užívání stránek www.cppersonal.eu jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. června 2024.

Fakturační údaje:
CP Montage s.r.o.
Písecká 19
326 00 Plzeň
IČO: 04348061
DIČ: CZ04348061

Provozovatelem internetových stránek www.pracecp.cz je firma CP Montage s.r.o. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Plan-A

Plan-A is on a mission to remove any obstacles: to working remotely. We provide the platform to hire the best sales experts and maintain relationships from anywhere in the world. We understand the challenges and hunting. We believe that you should be able to focus on truly future destination. We had to retain our deep culture of collaboration, both among ourselves and with our clients. Introducing Work From Near and Work From Anywhere at Willow. Please indicate you're interested.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments. Lorem ipsum and its many variants have been employed since the early 1960ies, and quite likely since the sixteenth century.

1. We collect data information for recycle

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

2. Ensuring the information security

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

Conclusion

We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. Should we ever do so, we will comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. If you are under 18, you may use the Platform only with the direct involvement and through the Account of a parent or guardian.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Plan-A

Plan-A is on a mission to remove any obstacles: to working remotely. We provide the platform to hire the best sales experts and maintain relationships from anywhere in the world. We understand the challenges and hunting. We believe that you should be able to focus on truly future destination. We had to retain our deep culture of collaboration, both among ourselves and with our clients. Introducing Work From Near and Work From Anywhere at Willow. Please indicate you're interested.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments. Lorem ipsum and its many variants have been employed since the early 1960ies, and quite likely since the sixteenth century.

1. We collect data information for recycle

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

2. Ensuring the information security

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

Conclusion

We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. Should we ever do so, we will comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. If you are under 18, you may use the Platform only with the direct involvement and through the Account of a parent or guardian.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Plan-A

Plan-A is on a mission to remove any obstacles: to working remotely. We provide the platform to hire the best sales experts and maintain relationships from anywhere in the world. We understand the challenges and hunting. We believe that you should be able to focus on truly future destination. We had to retain our deep culture of collaboration, both among ourselves and with our clients. Introducing Work From Near and Work From Anywhere at Willow. Please indicate you're interested.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments. Lorem ipsum and its many variants have been employed since the early 1960ies, and quite likely since the sixteenth century.

1. We collect data information for recycle

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

2. Ensuring the information security

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

Conclusion

We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. Should we ever do so, we will comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. If you are under 18, you may use the Platform only with the direct involvement and through the Account of a parent or guardian.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Plan-A

Plan-A is on a mission to remove any obstacles: to working remotely. We provide the platform to hire the best sales experts and maintain relationships from anywhere in the world. We understand the challenges and hunting. We believe that you should be able to focus on truly future destination. We had to retain our deep culture of collaboration, both among ourselves and with our clients. Introducing Work From Near and Work From Anywhere at Willow. Please indicate you're interested.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments. Lorem ipsum and its many variants have been employed since the early 1960ies, and quite likely since the sixteenth century.

1. We collect data information for recycle

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

2. Ensuring the information security

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

Conclusion

We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. Should we ever do so, we will comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. If you are under 18, you may use the Platform only with the direct involvement and through the Account of a parent or guardian.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

Plan-A

Plan-A is on a mission to remove any obstacles: to working remotely. We provide the platform to hire the best sales experts and maintain relationships from anywhere in the world. We understand the challenges and hunting. We believe that you should be able to focus on truly future destination. We had to retain our deep culture of collaboration, both among ourselves and with our clients. Introducing Work From Near and Work From Anywhere at Willow. Please indicate you're interested.

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that's filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied from a newspaper or the internet. The are likely to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments. Lorem ipsum and its many variants have been employed since the early 1960ies, and quite likely since the sixteenth century.

1. We collect data information for recycle

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

2. Ensuring the information security

When you register with Overpass, create a User Profile and User Account, Overpass collects the following information about you: name and contact information (email address, business phone number, home phone number, cell phone number, residence address(es), financial information relating to your Payment Method (such as bank account number(s), credit card information, PayPal Account, ACH authorization, or the like); education, skills and work history

 • information about the services that you use and how you use them, including log information and location information, when you are a user of the services through the Platform;
 • Name, email address, password, country, city, contact number and company/organization that you are associated with, when the you sign up for alerts on the Platform
 • We may also collect information relating to your caste and information about whether you are eligible for any affirmative action programmes or policies, if you opt to provide such information;
 • When you visit the Platform, we use cookies to automatically collect, store and use technical information about your system and interaction with our Platform;

Conclusion

We do not knowingly collect personal information from children under the age of 13. Should we ever do so, we will comply with the Children’s Online Privacy Protection Act. If you are under 18, you may use the Platform only with the direct involvement and through the Account of a parent or guardian.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari